O nas

Firma Adompol zajmuje się profesjonalnie zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami w oparciu o licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości nr 15360. Naszym fundamentem jest zapewnienie bezpieczestwa, osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztu utrzymania nieruchomości oraz osiągnięcie optymalizacji kosztów jej obsługi.

 

W ramach naszej działalności oferujemy: obsługę rachunkową, formalno-prawną, windykację należnści, oraz nadzorowanie robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne.

Rozumiemy i realizujemy potrzebę dynamizacji zarządzania nieruchomościami, dostosowując naszą ofertę do zmieniającej się sytuacji na rynku nieruchomości.

 

Co zyskasz wybierając właśnie nas?

 • stały kontakt z administratorem
 • bliską obsługę bankową (wpłaty)
 • bezpośredni wpływ na sposób zarządzania nieruchomością:
  - udział w wyborze wykonawców, w komsjach wprowadzania i odbioru wykonanych prac
  - rozliczanie wykonawców za faktycznie wykonane usługi
 • wgląd w dokumenty dotyczące nieruchomości w każdym uzgodnionym czasie
 • propozycje możliwości uzyskania środków na wiele prac remontowych z dostępnych funduszy krajowych i europejskich
 • załatwimy wszelkie sprawy związane z uporządkowaniem niektórych lub wszystkich aspektów wynikających z przejęcia nieruchomości od gminy, spółdzielni mieszkaniowej bądź byłego administratora.
 • zarządzając Państwa nieruchomością dążyć będziemy do zorganizowania współdziałania wspólnot położonych obok siebie w celu lepszego gospodarowania terenami przyległymi i wspólnymi (podwórka, tereny zieleni itp.)

 

Atutem naszym jest zadowolenie naszych mieszkańców i podnoszenie standardów usługi