ADOM POL

Profesjonalny zarządca i administrator nieruchomości.

Stała obecność

Jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów

Naprawy budynków

Kontrolujemy jakość wykonania usług przez wykonawców.

Źródła finansowania

Pomagamy przy uzyskaniu środków zewnętrznych przy remontach lub modernizacjach

Jakość

Doradzamy przy wyborze wykonawców, jak i wspieramy odbiór zakończonych prac.

Dokumentacja

Pomagamy załatwiać sprawy związane z uporządkowaniem dokumentacji nieruchomości

Współpraca

Zarządzając nieruchomościami staramy się współpracować ze wspólnotami na przyległych terenach.

9

Czystość i porządek

Kontrola pracy gospodarza lub firmy sprzątającej oraz utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali

9

Przejrzystość

Przedkładanie Zarządowi rozliczeń z poniesionych kosztów. oraz informacji o dochodach z tej nieruchomości, wpływach z tytułu uchwalonych zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali, oraz  wykazu dłużników (miesięcznie lub trzy miesięcznie po ustaleniu z zarządem).

9

Sprawozdania

Sporządzanie i składanie zarządowi rocznych sprawozdań finansowych z zarządzania nieruchomością.

Całodobowe wsparcie wspólnot

Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości i odpowiedniego wykorzystania zasobów. W tym celu proponujemy pomoc w realizacji audytów mających na celu określenie faktycznych kosztów dostarczanych do nieruchomości mediów i usług.

Do takiego osiągnięcia celu są potrzebne nowoczesne, sprawdzone i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości, profesjonalne oprogramowanie, archiwizacja danych, komunikacja z właścicielami lokali , również za pomocą poczty elektronicznej ­sprawiająca, że współpraca jest wygodna, a co ważne gwarantuje kontakt z mieszkańcami, nawet 24 godz. na dobę.

Skontaktuj się z nami!

Ponad 15 lat doświadczenia

Zarządzanie nieruchomościami –   Licencja Nr  15360

Referencje

“Kadra sprawująca opiekę nad nieruchomością wyróżnia się nieprzeciętnym doświadczeniem, praktyką zawodową opartą na zarządzaniu wspólnotami oraz życiowym podejściem do spraw zawodowych.”

Wspólnota Mieszkaniowa Mirkowska 34

Konstancin-Jeziorna

“”ADOMPOL” to kompetentna i godna zaufania firma, którą oprócz dobrej organizacji pracy cechuje pełna dyspozycyjność nadzoru, rzetelność i pełne zaangażowanie.”

Wspólnota Mieszkaniowa Darłowska 1a

Warszawa

“Na szczególną uwagę zasługuje postawa i wysoka jakość usług zapewniana przez „ADOMPOL”, która w sposób profesjonalny, szybki, rzetelny i skuteczny rozwiązuje problemy, dba o ochronę interesów Wspólnoty i zawsze jest gotowa służyć radą i pomocą.”

Wspólnota Mieszkaniowa Młynarska 9

Warszawa

Bezpieczeństwo

Jako licencjonowany zarządca nieruchomości legitymuję się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – polisa nr 70 Seria AOC nr 001154 w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A.,

ul. GÓRCZEWSKA 84/86 lok 9 Warszawa

(22) 6311829

biuro@adompol.pl