O nas

Firma ADOM – POL ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
zobowiązuje się do zarządzaniem nieruchomością z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie oraz w sposób, który zapewni prawidłowe i oparte na przepisach prawa funkcjonowanie nieruchomości.

ADOM POL

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizację i prowadzenie wykazu lokali wyodrębnionych, oraz wykaz ilości osób mieszkających bądź zatrudnionych.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
Utrzymywanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, kontrola pracy gospodarza lub firmy sprzątającej oraz utrzymanie w należytym porządku dróg koniecznych.

Zapewnienie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w porozumieniu z zarządem wspólnoty.
Wykonywanie okresowych przeglądów rocznych w ramach świadczonych usług.
Zlecenie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej w porozumieniu z zarządem, lub osobą wskazana przez zarząd, sporządzenie protokółów odbioru robót z udziałem członków zarządu, o czym zawiadomienie musi nastąpić, co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem.

“Priorytetem dla nas jest zadowolenie naszych klientów, poprzez podnoszenie standardów obsługi i monitoring jakości świadczonych przez nas usług. ”

Martyna Skibniewska

Bezpieczeństwo

Jako licencjonowany zarządca nieruchomości legitymuję się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – polisa nr 70 Seria AOC nr 001154 w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A.,

ul. GÓRCZEWSKA 84/86 lok 9 Warszawa

(22) 6311829

biuro@adompol.pl